โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inherited metabolic disorders)

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inherited metabolic disorders)

MamaExpert Team 23 January 2014

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inherited metabolic disorders) โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก หรือที่เรียกว่า Inherited Metabolic Disorders หรือ Inborn Errors of Metabolism (IBEM) เป็นโรคพันธุกรรมกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากคว...

Inherited Metabolic Disorders การตั้งครรภ์ สุขภาพทารก