โรคผู้หญิง

การฉีด HPV Vaccine  ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีด HPV Vaccine ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

MamaExpert Team 05 December 2011

เนื่อง จากสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ oncogenic HPV  ที่ปากมดลูก  เชื้อ HPV สายพันธุ์ที่พบว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดคือ เชื้อ HPV 16 และ HPV 18  ซึ่งเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 7...

มะเร็งปากมดลูก โรคผู้หญิง