โรคคาวาซากิ

 โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)

โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease)

MamaExpert Team 16 December 2016

สารบัญ โรคคาวาซากิ สาเหตุการเกิดโรคคาวาซากิ อาการของโรคคาวาซากิ วิธีการักษาโรคคาวาซากิ ป้องกันโรคคาวาซากิได้หรือไม่ โรคคาวาซากิ (Kawasaki disease) หรือที่เรียกกันว่า โรคหัดญี่ปุ่น พบครั...

Kawasaki Disease หัดญี่ปุ่น โรคคาวาซากิ