โรคคอตีบ (Diphtheriae)

โรคคอตีบ (Diphtheriae)

โรคคอตีบ (Diphtheriae)

MamaExpert Team 16 December 2012

โรคคอตีบ หรือ ดิพทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ ซึ่งอาจทำให้ถึงตาย...

โรคคอตีบ (Diphtheriae)