โนโรไวรัส

ผู้เชี่ยวชาญเผย  เชื้อโนโรไวรัส ดื้อต่อน้ำยาล้างมือ และไม่มีวัคซีน

ผู้เชี่ยวชาญเผย เชื้อโนโรไวรัส ดื้อต่อน้ำยาล้างมือ และไม่มีวัคซีน

MamaExpert 10 December 2016

สถานการณ์โรไวรัสระบาด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โนโรไวรัส ไม่ใช่ไวรัสใหม่ แต่พบมานานแ...

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โนโรไวรัส วัคซีนโนโรไวรัส

7 อาการเตือนที่บ่งบอกว่า ลูกติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส(Norovirus)  เข้าแล้ว

7 อาการเตือนที่บ่งบอกว่า ลูกติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส(Norovirus) เข้าแล้ว

MamaExpert 01 December 2016

โนโรไวรัส เชื้อท้องเสียโนโรไวรัส(Norovirus)คืออะไร การติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส (Norovirus) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า Norwalk virus เป็นสาเหตุของการระบาดของการติดเชื้อท้องเสียที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อแบคทีเ...

เชื้อท้องเสียโนโรไวรัส(Norovirus) Norovirus โนโรไวรัส