โทาของการนอนไม่พอ

นักวิจัยเผย การนอนน้อย อันตรายมากกว่าการไม่ได้นอน

นักวิจัยเผย การนอนน้อย อันตรายมากกว่าการไม่ได้นอน

MamaExpert Team 18 March 2016

 ผลเสียของการนอนน้อยมากเท่าๆกับไม่ได้นอน ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ศึกษาวิจัยผลการนอนโดยอาศัยการเก็บข้อมูลและตรวจวัดผลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 48 คน ในโ...

นอนน้อย นอนวันละกี่ชั่วโมง นอนไม่หลับ