โดย นพ.อานนท์ เรืองอุตมานันท์

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด

MamaExpert 12 November 2016

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด  โดย นพ.อานนท์ เรืองอุตมานันท์ คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด mamaexpert มีคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีอาการเจ็บคร...

เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด มดลูกหดรัดตัว คลอดก่อนกำหนด