โคลิค

รับมืออย่างไร เมื่อลูกน้อยร้องโคลิค

รับมืออย่างไร เมื่อลูกน้อยร้องโคลิค

MamaExpert Team 11 September 2014

โคลิค คืออะไร (Colic หรือ Baby colic) เด็กร้องโคลิค เป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน อาการแสดง เด็กจะร้องมาก  ร้องนานและร้องในกลางคืนร้องจนตัวงอ เสียงร้อ...

Baby Colic การดูแลทารกแรกเกิด ทารกร้องไม่หยุด