แอสเพอร์เกอร์

แอสเพอร์เกอร์!!! กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทำงานของระบบประสาท

แอสเพอร์เกอร์!!! กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทำงานของระบบประสาท

MamaExpert Team 08 March 2012

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์  กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทำงานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่มออทิสติค (Autistic spectrum disorde...

ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม