แอสเพอร์เกอร์

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger Syndrome)

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม (Asperger Syndrome)

MamaExpert Team 08 March 2012

กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการทำงานของระบบประสาท ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคกลุ่มออทิสติค (Autistic spec...

ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม