แอลไทร็อกซิน

ตรวจเลือดทารกแรกเกิดเพื่อคัดกรองโรคเอ๋อ (  TSH  PKU Screening )

ตรวจเลือดทารกแรกเกิดเพื่อคัดกรองโรคเอ๋อ ( TSH PKU Screening )

MamaExpert Team 16 December 2016

โรคเอ๋อหรือภาวะปัญญาอ่อน เกิดจากการที่ร่างกายขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นสารสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ หรือที่เรียกว่าไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งไทรอยด์ฮอร์โมนนี้จะเข้าสู่กระแสเลือดทำหน้าที่...

การตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ ปัญญาอ่อน โรคเอ๋อ