และลูกจะติดจุกนมไหม

จำเป็นต้องเสริมนมขวดด้วยไหม ? และลูกจะติดจุกนมไหม ?

จำเป็นต้องเสริมนมขวดด้วยไหม ? และลูกจะติดจุกนมไหม ?

MamaExpert Team 02 January 2012

น้ำ นมของสัตว์แต่ละชนิดผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกสัตว์ ชนิดนั้นมากที่สุด เช่น น้ำนมของแมวน้ำจะมีไขมันสูงเพื่อให้ลูกแมวน้ำใช้พลังงานต่อสู้กับความหนาว เย็น ถ้านำนมวัวมาให้ลูกแมวน้ำ...

การตั้งครรภ์ จำเป็นต้องเสริมนมขวดด้วยไหม เด็กติดจุก