เเพ้นมแม่

โปรตีนแปลกปลอม อาหารกลุ่มเสี่ยง ผ่านน้ำนมแม่ สาเหตุทำลูกครืดคราด

โปรตีนแปลกปลอม อาหารกลุ่มเสี่ยง ผ่านน้ำนมแม่ สาเหตุทำลูกครืดคราด

MamaExpert Team 17 September 2015

เด็กหลายๆคนดื่มนมแม่ล้วนแต่มีอาการครืดคราดตลอดเวลา คุณแม่ทราบหรือไม่ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากคุณแม่รับประทานอาหารกลุ่มเสี่ยงเข้าไป อาหารดังกล่าวเมื่อย่อยสลายเป็นระดับโมเลกุลแล้วสามารถผ่านออกมากับน้ำน...

ดื่มนมขณะตั้งครรภ์ อาการแพ้นมวัว อาหารกลุ่มเสี่ยงแพ้โปรตีน