เลือดจาง

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยติดอันดับโลก แพทย์แนะนำต้องวางแผนก่อนมีลูก

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยติดอันดับโลก แพทย์แนะนำต้องวางแผนก่อนมีลูก

MamaExpert Team 05 January 2016

 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ธาลัสซีเมีย เรียกอีกอย่างว่าโลหิตจางหรือเรียกว่าเลือดจาง หรือโรคซีด เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ โดยการถ่ายทอดจากพ่อแม่ทางกรรมพันธุ์ พบมากในประเ...

Thalassemia ธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย

อันตรายของภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์

อันตรายของภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 05 February 2013

ปกติในเม็ดเลือดแดงจะมี “ฮีโมโกลบิน” สารโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งในเวลาที่หายใจเข้า ฮีโมโกลบินจะทำหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย รวมถึงถ่ายออกซิเจนไปสู่รกเพื...

การตั้งครรภ์ อาหารบำรุงครรภ์ เลือดจาง