เย็บปากมดลูก

ภาวะปากมดลูกหลวม ปากมดลูกปิดไม่สนิท ขณะตั้งครรภ์

ภาวะปากมดลูกหลวม ปากมดลูกปิดไม่สนิท ขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 04 May 2015

ภาวะปากมดลูกหลวม ปากมดลูกปิดไม่สนิท ขณะตั้งครรภ์ ภาวะปากมดลูกหลวม หรือ ปากมดลูกปิดไม่สนิท ( Cervical insufficiency หรือ Cervical incompetence ) เป็นภาวะผิดปกติเกิดจาก ปากมดลูกไม่ปิดแนบสนิ...

เย็บปากมดลูก ปากมดลูกหลวม คลอดก่อนกำหนด