เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม

เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม?

เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม?

MamaExpert Team 29 March 2012

เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม? คำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมาก จริงๆ แล้วเมื่อลูกอายุ 6 เดือน เริ่มกินอาหารตามวัย (ข้าวบด) ได้แล้ว อาหารนั้นจะแทนนมได้ 1 มื้อ เมื่อลูกอายุ 1 ปี กินอาหารได้ 3 มื้อ นม...

เมื่อไรจึงควรให้เด็กเลิกดื่มนม