เมื่อแรกคลอด

พัฒนากาทารกอายุ  12เดือน

พัฒนากาทารกอายุ 12เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

พัฒนาการลูกน้อยวัย 12เดือน พัฒนาการเด่น : ลูกน้อยของคุณแม่เริ่มเดินได้แล้ว  ลูกจะเริ่มมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และรู้ว่า ตนเองก็เป็นคนหนึ่งคน ที่แยกจากแม่ได้ (sense of self) เขารู้สึกถึงการเป็น...

ตั้งครรภ์ ทารก พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการทารก อายุ 11 เดือน

พัฒนาการทารก อายุ 11 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารก อายุ 11 เดือน พัฒนาการเด่น   “ หนูอยากทำเอง”   ขณะนี้ลูกจะเริ่มเกาะยืน และไต่เดินตามขอบโซฟา ได้เองอย่างคล่องแคล่วขึ้น และในบางครั้ง เขาจะปล่อยมือ...

ทารก พัฒนาการเด็ก เมื่อแรกคลอด

พัฒนาการทารกอายุ 10 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 10 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 10 เดือน พัฒนาการเด่น “ ชอบล้อเล่นกับคุณแม่”  เด็กอายุ 10 เดือนนี้ จะยังคงมีขั้นตอนการพัฒนาการ ในด้านต่างๆ ไม่เท่ากันทีเดียว บางคน อาจจะสามารถเ...

ครรภ์ ตั้งครรภ์ ทารก

พัฒนาการทารกอายุ 9 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 9 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 9 เดือน พัฒนาการเด่น  “เตรียมความพร้อม”        ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ลูกได้สะสมทักษะ เตรียมความพร้อมในการใช้มือ การใช้สายตา และการเข้าสังคม...

ครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้อง

พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 8 เดือน พัฒนาการเด่น “ขอไปเที่ยวด้วย” ลูกจะเริ่มมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น เพราะเขาเริ่มเรียนรู้ ถึงความตื่นเต้นที่ได้ลองสิ่...

ตั้งครรภ์ ทารก พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการทารกอายุ 7 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 7 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 7 เดือน พัฒนาการเด่น    “ สำรวจโลกใกล้ตัว” จากช่วง 6 เดือนแรก ที่ดูเหมือนจะเพิ่งผ่านไป และดูเหมือนลูกจะเพิ่งทำอะไร ได้ไม่เท่าไร พฤติกรรมของลูกก...

ครรภ์ ตั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการทารกอายุ 6 เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 6 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

พัฒนาการเด่น    “เริ่มเรียนรู้โลกภายนอก”  ในวัยนี้เป็นการเรียนรู้โลกภายนอก พัฒนาการของเด็กแต่ละคน จะมีความหลากหลาย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคน อาจจะรู้สึกว่าลูกขอ...

ครรภ์ ตั้งครรภ์ ท้อง