เมื่อหญิงตั้งครรภ์เป็นไข้หวัด

เป็นไข้หวัดขณะตั้งครรภ์

เป็นไข้หวัดขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 18 July 2012

จากสถิตินั้นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่มีโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงตลอดการตั้งครรภ์ 9 เดือน ซึ่งการเป็นไข้หวัดแบบปกติจะไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์แต่อย่างใด แต่การทานยา...

การตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยขณะตั้งครรภ์ ครรภ์