เพลงสำหรับทารกในครรภ์

การกระตุ้นพัฒนาการ  การได้ยินของทารกในครรภ์

การกระตุ้นพัฒนาการ การได้ยินของทารกในครรภ์

MamaExpert Team 10 September 2014

การกระตุ้นพัฒนาการ การได้ยินของทารกในครรภ์ ประมาณอายุครรภ์ 24-26 สัปดาห์ขึ้นไป ระบบการได้ยินของทารกจะมีการพัฒนาเต็มที่โดยรับรู้และตอบสนองต่อเสียงที่อยู่รอบตัวได้ ดังนั้นจึงมีการนำเอาเสียงภายนอกมาช่วย...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ พัฒนาการเด็ก