เปลี่ยนจากถนักซ้ายให้ถนัดขวา

คุณหมอแนะนำวิธีส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กถนัดมือซ้ายอย่างถูกต้อง

คุณหมอแนะนำวิธีส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กถนัดมือซ้ายอย่างถูกต้อง

MamaExpert Team 08 March 2012

เด็กถนัดมือซ้าย นพ.ทัศนวัต อธิบายว่า ปกติมนุษย์ จะพัฒนาความถนัด  คือ ถนัดมือข้างซ้าย หรือ ถนัดมือข้างขวา ช่วงอายุ 1-3 ขวบ ใน กรณีที่เด็กทารกอายุก่อน 1 ขวบ มีความถนัดข้างใดข้างหนึ่ง อาจจะต้องพึงร...

พัฒนาการเด็ก เปลี่ยนจากถนักซ้ายให้ถนัดขวา