เนื้องอกที่เต้านม

ก้อนที่เต้านม และการตรวจเต้านม

ก้อนที่เต้านม และการตรวจเต้านม

MamaExpert Team 06 December 2011

การตรวจด้วยตนเองบ่อย ๆ จะทำให้คุ้นเคยกับเต้านมท่านเองที่ปกติ และจะง่ายต่อการพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง ถ้าตรวจพบก้อนผิดปกติต้องไปพบแพทย์ทันที แม้ว่าก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเพิ่งตรวจ mammography ว...

ก้อนที่เต้านม ซีสที่เต้านม ตรวจเต้านม