เท้าปุก

โรคเท้าปุก (Clubfoot) ความผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์

โรคเท้าปุก (Clubfoot) ความผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์

MamaExpert Team 24 November 2015

โรคเท้าปุก (Clubfoot)  โรคเท้าปุก (Clubfoot)  เป็นความผิดปกติของเท้าทารกซึ่งพบว่าเป็นมาตั้งแต่แรกเกิด หลังคลอดจากการตรวจร่างกายทารกจะพบว่า เท้าข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง ทารกมีลัษณะผิดรูปตั้งแต่...

Clubfoot ตัดเอ็นร้อยหวายเท้าปุก รักษาทารกเท้าปุก