เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน

วิธีแก้ปัญหา น้ำนมลดลง น้ำนมแห้ง เต้านมไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกดูดนมข้างเดียว

วิธีแก้ปัญหา น้ำนมลดลง น้ำนมแห้ง เต้านมไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกดูดนมข้างเดียว

MamaExpert Team 05 January 2012

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วเต้านม 2 ข้งไม่เท่ากันเกิดจากอะไร การที่ลูกดูดนมข้างเดียวอาจจะเกิดจากความถนัดของคุณแม่หรือความเคยชินของลูกเอง ถ้าลูกดูดนมแม่แค่ข้างเดียวบ่อยๆ เกิน  6 เดือนขึ้นไปขนาดห...

การเลี้ย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน