เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน

ปัญหาเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน

ปัญหาเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน

MamaExpert Team 05 January 2012

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วเต้านม 2 ข้งไม่เท่ากันเกิดจากอะไร การที่ลูกดูดนมข้างเดียวอาจจะเกิดจากความถนัดของคุณแม่หรือความเคยชินของลูกเอง ถ้าลูกดูดนมแม่แค่ข้างเดียวบ่อยๆ เกิน  6 เดือนขึ้นไปขนาดหน้าอกของคุณ...

การเลี้ย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน