เด็ก Gen Z

เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :  เลี้ยงลูก Gen Z อย่างไรให้ได้ดี

เคล็ดลับการเลี้ยงลูก : เลี้ยงลูก Gen Z อย่างไรให้ได้ดี

MamaExpert Team 30 January 2016

เด็ก Gen Z (เจเนเรชั่นซี) คืออะไร เด็ก Gen Zหมายถึง เด็กที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2547 –  2553 ซึ่งปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่น ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เด็กที่เกิดในยุคพศ.นี้ มีลักษณะเฉพา...

พัฒนาการเด้ก เด็ก Gen Z เด็กเจเนเรชั่นซี