เด็กได้ยินตอนไหน

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

MamaExpert Team 09 July 2012

ทารกสามารถได้ยินตั้งแต่แรกเกิด  แต่มักจะมีเด็กบางคนที่มีการบกพร่องทางการได้ยินจากสาเหตุบางประการ ปัญหาทางการได้ยินจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางการพูดและภาษาล่าช้าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินใน...

การสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด การได้ยินของเด็ก ตรวจหู