เด็กแรกเกิดมีเลือดออกทางช่องคลอด

เลือดออกทางช่องคลอดของทารกเพศหญิง

เลือดออกทางช่องคลอดของทารกเพศหญิง

MamaExpert Team 13 March 2015

เด็กแรกเกิด มีเลือดออกทางช่อคลอดได้ด้วยหรือ ในเด็กแรกเกิด เพศหญิง 40 % พบว่า 1-2 วันหลังคลอด มีเลือดออกทางช่องคลอดคล้ายกับมีรอบเดือน หรือบางคนพบคล้ายๆมีตกขาวร่วมด้วยแต่ไม่มาก คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจไ...

การคลอด การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารก