เด็กแรกเกิดนอนกี่ชั่วโมง

การหลับนอนของเด็กๆ แต่ละช่วงอายุ

การหลับนอนของเด็กๆ แต่ละช่วงอายุ

MamaExpert Team 11 September 2014

การนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายของเด็ก ๆ เติบโตสูงขึ้น เพราะในเวลาที่เด็ก ๆ นอนหลับสนิท ต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชื่อ growth hormone ออกมา ถ้าเด็กนอนไม่พอ growth hormone จะถูกหลั่งออกมาน้อยกว่าปก...

การนอนของทารก การหลับนอนของเด็กๆ แต่ละช่วงอายุ พัฒนาการทารก