เด็กออทิสติก

ลูกพูดช้า สาเหตุลูกพูดช้า  วิธีตรวจสอบและวิธีแก้ไขเมื่อลูกพูดช้า

ลูกพูดช้า สาเหตุลูกพูดช้า วิธีตรวจสอบและวิธีแก้ไขเมื่อลูกพูดช้า

MamaExpert Team 21 February 2017

ปัญหาเด็กพูดช้าในปัจจุบันพบได้มากขึ้น หนึ่งในสาเหตุก็เนื่องมาจากปัจจัยด้านการเลี้ยงดูด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพัฒนาการเรื่องการพูดของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป เพราะการรับรู้ การเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน...

ทำอย่างไรให้ลูกพูดเก่ง ฝึกเด็กพูด ลูกพูดช้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นนี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Attention Deficit Disorder (ADD) หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นสภาวะซึ่งมีการพูดถึงกันมาก จนทำ...

การรักษาออทิสติก สมาธิสั้น สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

การรักษาโรคสมาธิสั้น พ่อแม่ที่ลูกเป็นโรคนี้มักจะเครียด รู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถในการดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้พ่อแม่มีทางเลือก 3 ทาง 1. อยู่เฉยๆ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร 2. ปฏิบัติกับลูกเหมือนกั...

การรักษาโรคสมาธิสั้น พัฒนาการเด็ก สมาธิสั้น