เด็กออทิสติก

แก้ไขปัญหาลูกพูดช้า ได้อย่างไร

แก้ไขปัญหาลูกพูดช้า ได้อย่างไร

MamaExpert Team 30 April 2016

ปัญหาเด็กพูดช้าในปัจจุบันพบได้มากขึ้น เนื่องมาจากปัจจัยด้านการเลี้ยงดูด้วย แต่ ทั้งนี้และทั้งนั้น พัฒนาการเรื่องการพูดของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เพราะการรับรู้ การเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้...

ทำอย่างไรให้ลูกพูดเก่ง ฝึกเด็กพูด ลูกพูดช้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นนี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Attention Deficit Disorder (ADD) หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นสภาวะซึ่งมีการพูดถึงกันมาก จนทำ...

การรักษาออทิสติก สมาธิสั้น สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ โรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

การรักษาโรคสมาธิสั้น

MamaExpert Team 08 March 2012

การรักษาโรคสมาธิสั้น พ่อแม่ที่ลูกเป็นโรคนี้มักจะเครียด รู้สึกผิด รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถในการดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้พ่อแม่มีทางเลือก 3 ทาง 1. อยู่เฉยๆ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร 2. ปฏิบัติกับลูกเหมือนกั...

การรักษาโรคสมาธิสั้น พัฒนาการเด็ก สมาธิสั้น

ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัย 0-3ปี

ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัย 0-3ปี

MamaExpert Team 08 March 2012

  ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัย 0-3ปี ของเล่นหรือการเล่น มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ของเด็กอย่างมาก ถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะนำไปสู่กระบวน การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ดั้งน...

ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัย 0-3ปี พัฒนาการเด็ก เด็กพิเศษ