เด็กออตทิสติก

งานวิจัย เกี่ยวกับเด็กออตทิสติก

งานวิจัย เกี่ยวกับเด็กออตทิสติก

MamaExpert Team 06 March 2012

แม้ออทิสติก จะเป็นโรคที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจถึงการเกิดของโรค รวมถึงแนวทางป้องกันที่เหมาะสม ล่าสุด วารสา...

การตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ เด็กสมาธิสั้น