เด็กหูหนวก

วิธีทดสอบการได้ยินเบื้องต้นของทารก

วิธีทดสอบการได้ยินเบื้องต้นของทารก

MamaExpert Team 20 January 2015

การได้ยินเป็นหนึ่งใน5 ของประสาทสัมผัสสำคัญในของเรียนรู้ภาษา เมื่อเด็กได้ยินเสียงพูดของคนรอบข้าง เขาจะเลียนแบบเสียงที่ได้ยินนั้นและพัฒนาเป็นภาษาพูดต่อไปทารกแรกเกิด จะหลับเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เขาก็ได้ย...

การได้ยินของเด็กแรกเกิด ทดสอบพัฒนาการ ทารก