เด็กหายใจไม่สะดวก

เด็กนอนหายใจเสียงดัง เกิดจากอะไร อันตายหรือไม่ แก้ไขอย่างไรดี

เด็กนอนหายใจเสียงดัง เกิดจากอะไร อันตายหรือไม่ แก้ไขอย่างไรดี

MamaExpert Team 03 January 2016

ลูกนอนหายใจดัง และนอนดิ้นไปมา อาการดังกล่าวผิดปกติหรือไม่ คำถามนี้คงค้างคาใจผู้ปกครองหลายๆท่าน แท้จริงแล้ว อาการนอนหายใจมีเสียงดังนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากขณะนอนหลับมีความผิดปกติของการหายใจ (sleep-dis...

อาการหอบ เด็กหอบ เด็กหายใจครืดคราด