เด็กศีรษะเล็กจากไวรัสซิกา

แม่ท้องต้องระวัง!!! แพทย์ยืนยัน!! ไทยพบเด็กทารกศรีษะเล็ก จากเชื้อซิกา 2 ราย

แม่ท้องต้องระวัง!!! แพทย์ยืนยัน!! ไทยพบเด็กทารกศรีษะเล็ก จากเชื้อซิกา 2 ราย

MamaExpert 30 September 2016

รูปภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น แพทย์ยืนยัน!! ไทยพบเด็กทารกศรีษะเล็ก จากเชื้อซิกา 2 ราย รอตรวจซ้ำอีก 1 ราย เฝ้าระวัง 1 ราย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงหลังภาย...

Zika เด็กศีรษะเล็กจากไวรัสซิกา อันตรายของไวรัสซิกา