เด็กว่ายน้ำ

การฝึกเด็กๆ ให้เอาตัวรอด เมื่อจมน้ำ

การฝึกเด็กๆ ให้เอาตัวรอด เมื่อจมน้ำ

MamaExpert Team 12 January 2016

baby survival swim เป็นการสอนเด็กให้คุ้นชินกับน้ำ เมื่อผลัดตกน้ำหรือจมน้ำ เด็กๆ จะสามารถเอาตัวรอดได้ หลักสูตรนี้เป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ในเมื่องไทยก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันค่ะ // การฝึ...

เด็กจมน้ำ เด็กว่ายน้ำ