เด็กนอนกี่ชั่วโมง

ลูกหลับยากต้องอุ้ม…ทำอย่างไร

ลูกหลับยากต้องอุ้ม…ทำอย่างไร

MamaExpert Team 29 September 2014

การแก้ไขปัญหาเรื่องการนอนของลูกน้อย การนอนของเด็กและผู้ใหญ่จะแตกต่างกันออกไปการนอนหลับเป็นหน้าที่ของระบบประสาทและสรีระของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนอน  การนอหลับ เเบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆคือระยะหลับลึก และ...

พัฒนาการเด็ก ลุกตื่นบ่อย ลุกหลับยาก

การนอนของเด็ก แต่ละช่วงวัย

การนอนของเด็ก แต่ละช่วงวัย

MamaExpert Team 21 December 2012

การนอนของเด็ก แต่ละช่วงวัย การหลับนอนของเด็ก ส่งผลต่อการเจริญเติบโต เพราะ ขณะที่เด็กนอนหลับนอนหลับจะมีฮอร์โมนเรียกว่า โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ออกมากระตุ้นให้ร่างกายเติบโต ใยประสาทจะเชื่อม...

การนอนของเด็ก ลูกนอนยาก ลูกไม่นอนกลางคืน