เด็กตาแดง

ตากุ้งยิงในเด็กเล็ก

ตากุ้งยิงในเด็กเล็ก

MamaExpert Team 22 March 2012

ตากุ้งยิงในเด็กเล็ก เป็นการอักเสบของต่อมน้ำตาที่เปลือกตา มีชนิดติดเชื้อกับชนิดไม่ติดเชื้อชนิดติดเชื้อจะแบ่งเป็นแบบด้านนอกทำให้เห็นการอักเสบบริเวณเปลือกตา และแบบด้านใน ทำให้การอักเสบจะเห็นได้ชัดเมื่อปล...

ตากุ้งยิงในเด็ก เด็กตาแดง โรคติดต่อในเด็ก