เด็กขาด โกรท ฮอร์โมน

ขาดโกรทฮอร์โมนทำให้ลูกตัวเตี้ย

ขาดโกรทฮอร์โมนทำให้ลูกตัวเตี้ย

MamaExpert Team 08 March 2012

รู้จักโกรทฮอร์โมน เด็กที่มีความเจริญเติบโตปกติตามวัย จะมีน้ำหนักส่วนสูงของร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ หากคุณพ่อคุณแม่มีลูกตัวเตี้ยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน แถมไม่มีทีท่าว่าจะสูงขึ้น ก็อย่าได้ชะล่าใจ เพราะลูกของ...

ความสูงเด็ก พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก