เจ็บขณะร่วมเพศ

เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำอย่างไรดี

เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำอย่างไรดี

MamaExpert Team 05 December 2011

ความรู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ของสตรี พบได้ค่อนข้างบ่อย  ประมาณกันว่า 2 ใน 3 ของสตรีวัยเจริญพันธุ์เคยมีปัญหาเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์ อวัยวะส่วนที่เกี่ยวพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์  คืออวั...

Sex การถึงจุดสุดยอด อารมณ์ทางเพศ