เขย่าเด็ก

อย่าเขย่าเด็ก!!! สมองเด็กอาจได้รับอันตรายเมื่อถูกเขย่าแรงๆ

อย่าเขย่าเด็ก!!! สมองเด็กอาจได้รับอันตรายเมื่อถูกเขย่าแรงๆ

MamaExpert Team 22 October 2015

เหตุการจำลองแบบละเอียด เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่เข้าใจ ว่าทำไมสมองลูกถึงได้รับอันตรายเมื่อถูกเขย่าแรงๆ อันตรายของการ เขย่าเด็ก ( Shaken Baby Syndrome )  คุณพาอคุณแม่ ลูกหยอกล้อลูกด้วยการ เ...

เขย่าเด็ก