เกลื้อน้ำนม

กลากน้ำนม หรือเกลื้อนน้ำนม ( Pityriasis alba )

กลากน้ำนม หรือเกลื้อนน้ำนม ( Pityriasis alba )

MamaExpert Team 23 September 2014

กลากน้ำนม หรือเกลื้อนน้ำนม กลากน้ำนม เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่พบมากในเด็กและวัยรุ่น ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย โดยเฉพาะเด็กที่มีสีผิวค่อนข้างเข้ม พบในผู้ใหญ่บ้างแต่น้อยกว่าพบในเด็ก...

กรากน้ำนม ยาทากรากน้ำนม รักษากลากน้ำนม