อันตรายของฟอร์มาลีน

เตือนภัย พบสารฟอร์มาลีนแช่หมึกกรอบ

เตือนภัย พบสารฟอร์มาลีนแช่หมึกกรอบ

MamaExpert Team 20 August 2015

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร จ...

น้ำยาดองศพ หมึกแช่ฟอร์มาลีน อันตรายของฟอร์มาลีน