อาหารไม่ควรทานขณะตั้งครรภ์

อาหารต้องห้ามสำหรับแม่ตั้งครรภ์

อาหารต้องห้ามสำหรับแม่ตั้งครรภ์

MamaExpert Team 08 November 2012

อาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงขณะคั้งครรภ์ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาหาร ที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารที่ควรรับประทาน อาหารบางชนิดอาจทำอันตรายต่อลูกน...

การตั้งครรภ์ ตอนท้องห้ามกินอะไร บำรุงครรภ์