อาหารเป็นพิษในเด็ก

แพทย์เตือน !!! อาหารเป็นพิษในเด็กเกิดจาก 5 เชื้อ โรค อาการแสดงแตกต่างต้องสังเกตละเอียด

แพทย์เตือน !!! อาหารเป็นพิษในเด็กเกิดจาก 5 เชื้อ โรค อาการแสดงแตกต่างต้องสังเกตละเอียด

MamaExpert Team 21 March 2014

อาหารเป็นพิษในเด็ก คุณหมอสุภาพรรณ ตันตราชีวธร กุมารแพทย์ด้านโภชนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาลกล่าวว่า อาหารเป็นพิษคืออาการที่เกิดจากการกินอาหารที่มีพิ...

ลำไส้อักเสบ.ท้องเสียในเด็ก อาหารเป็นพิษในเด็ก เด็กถ่ายเหลว