อาหารเป็นพิษในเด็ก

อาหารเป็นพิษในเด็ก

อาหารเป็นพิษในเด็ก

MamaExpert Team 21 March 2014

อาหารเป็นพิษในเด็ก คุณหมอสุภาพรรณ ตันตราชีวธร กุมารแพทย์ด้านโภชนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาลกล่าวว่า อาหารเป็นพิษคืออาการที่เกิดจากการกินอาหารที่มีพิษขอ...

ลำไส้อักเสบ.ท้องเสียในเด็ก อาหารเป็นพิษในเด็ก เด็กถ่ายเหลว