อาหารที่คนท้องควรงด

ชากาแฟ เครื่องดื่มที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงด

ชากาแฟ เครื่องดื่มที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงด

MamaExpert Team 20 July 2012

มีรายงานทางการแพทย์พบว่า สารคาเฟอีนสามารถ่ายผ่านสายรกเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้ แต่ยังไม่มีรายงานพบอันตรายต่อตัวอ่อนของมนุษย์อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์มักแนะนำว่าให้งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ได้แก...

อาหารที่คนท้องควรงด อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงด อาหารที่อันตรายต่อทารกในครรภ์