อาหารคนท้องที่ห้ามรับประทาน

ดื่มน้ำมะพร้าวขณะตั้งครรภ์

ดื่มน้ำมะพร้าวขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 21 August 2012

ดื่มน้ำมะพร้าวขณะตั้งครรภ์ ในทางการแพทย์ ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆ ในการ ดื่มน้ำมะพร้าวขณะตั้งครรภ์  การดื่มน้ำมะพร้าวของคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปลูกฝังจนกลายเป็นความเชื่อต...

ดื่มน้ำมะพร้าวขณะท้อง น้ำมะพร้าว อาหารคนท้อง