อายุกี่ปีนั่งกระโถน

ฝึกนั่งกระโถนอย่างไรลูกไม่เครียด

ฝึกนั่งกระโถนอย่างไรลูกไม่เครียด

MamaExpert Team 17 September 2014

ความพร้อมในการควบคุมระบบการขับถ่าย เด็กๆ สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีความพร้อม และต้องการที่จะให้บริเวณก้นสะอาดและแห้ง ไม่เลอะเทอะ ซึ่งเด็กแต่ละคนอาจมีความพร้อมแตกต่างกันไป ฉะนั้น คุณ...

การขับถ่ายของเด็ก ฝึกการขับถ่าย ฝึกลูกนั่งกระโถน