อาการเมื่อตั้งครรภ์

อาการคนท้อง หรืออาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์

อาการคนท้อง หรืออาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 19 September 2012

อาการคนท้อง หรืออาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์  การขาดประจำเดือนถ้าคุณเป็นคนที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ อาการปกติที่บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออาการคนท้องคือ ประจำเดือนไม่มาภายหลังปฏิสนธิได้ 2...

การตรวจการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ ครรภ์