อาการร้องกลั้น

วิธีรับมือเมื่อลูกร้องกลั้น ตัวเขียว ปากเขียว

วิธีรับมือเมื่อลูกร้องกลั้น ตัวเขียว ปากเขียว

MamaExpert Team 12 February 2015

อาการเขียวคล้ำ จากการร้องกลั้นในเด็ก เด็กอ่อนกับการร้องไห้เป็นของคู่กันพบเห็นทั่วไป อาการร้องไห้ของเด็กเป็นการส่งสัญญาณให้คุณแม่ได้รับรู้เกี่ยวกับ ความต้องการหรืออาการบางอย่างที่ลูกต้องการให้คุณแม่...

ลูกร้องกลั้น ลูกร้องตัวเขียว ลูกร้องปากเขียว