อาการปวดท้องจากการตกไข่

อาการปวดท้องจากการตกไข่

อาการปวดท้องจากการตกไข่

MamaExpert Team 17 March 2012

อาการปวดท้องจากการตกไข่ โดย พล.ต.รศ.นพ.ธีรศักดิ์  ธำรงธีระกุล อาการ ปกติสตรีจะมีประจำเดือนโดยเฉลี่ยทุก 28 วัน และจะมีไข่ตกประมาณวันที่15 (โดยนับวันที่ประจำเดือนมาวันแรก เป็นวันที่ 1) หรือประมาณกลางเดื...

การตั้งครรภ์ มีบุตรยาก อาการปวดท้องจากการตกไข่