อาการตัวเหลือง

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

MamaExpert Team 11 March 2012

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 1. Physiological (normal) jaundice ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดปกติพบมากกว่าร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด โดยทารกอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ยกเว้นทารกเกิดก่อนก...

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ตัวเหลือง อาการตัวเหลือง

ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด (Neonatal jaundice)

ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด (Neonatal jaundice)

MamaExpert Team 08 December 2011

ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด เป็นภาวะผิดปกติที่ไม่อันตราย พบได้บ่อย ถึง 25-50% ของทารกแรกเกิดทั้งหมด ภาวะตัวเหลือง เกิดจากสารสีเหลืองในร่างกายทางการแพทย์เรียกว่า บิลิรูบิน (Bilirubin) ในทารกปกติ จะมี...

การรักษาด้วยการส่องไฟ ทารก ภาวะตัวเหลือง