อาการของโรคไต

ไตวาย… ตายไว 17 อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคไต

ไตวาย… ตายไว 17 อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคไต

MamaExpert Team 11 September 2015

ไตวาย… อาจทำให้คุณตายไวกว่าที่คิด โรคไต ทางการเเพทย์แยกออกตามอาการ และการเกิดโรคได้แก่ ไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน โรคไตเกิดร่วมกับโรคชนิดอื่นเช่นโรคนิ่วผู้ป่วยก็จะมีอาการเฉียบพลั...

การรักษาโรคไต อาการของโรคไต โรคไต