อากาคนท้อง

รกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์ ทำอย่างไร

รกเกาะต่ำขณะตั้งครรภ์ ทำอย่างไร

MamaExpert Team 10 December 2012

รกเกาะต่ำ  เมื่อมีการตั้งท้อง  ไข่ที่ถูกผสมแล้วจะมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะมีส่วนหนึ่งที่แยกไปเป็นตัวลูกในท้อง  ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลายไปเป็นรก รก...

การตั้งครรภ์ ภาวะรกเกาะต่ำกับการตั้งครรภ์ ภาวะเเทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์